Svajonė

Mes svajojam sujungti vandenynus
… siekiant taikos pasaulyje ir mintyse.

Nes mes tikim, kad tik taikios mintys veda darnos keliu. Tik gyvendami taikoje su gamta mes negalvodami vengiame dalykų, kurie mus naikina ir džiaugiamės tuo, ką turime ir kuo dalinamės, o ne tuo, kas mums priklauso ir ką galėtume įsigyti.

Jei mes patys su savimi geriau sutartume tai ir vieni kitais rūpintumėmės daugiau.

Todėl sujungdami vandenynus mes minsime dėl taikos ir dėl žmonijos, dėl darnaus gyvenimo, dėl neužteršto vandens, dėl gamtos įvairovės, mes minisim pedalus dėl išbarstytų tautų ir šeimų, dėl pamestų vaikų ir užmirštų senolių, mes minsim dėl pagarbos vienas kitam ir tiesiog dėl gyvenimo džiaugsmo.

“Jūsų širdys tyloje pažįsta dienų ir naktų paslaptis.
Bet jūsų ausys trokšta išgirsti, ką sako jūsų širdis.
Jūs norit pažinti žodžiais tai, ką visada žinojote mintimis.
Jūs norit pirštais paliesti savo nuogą svajonių kūną.” ― Kahlil Gibran