new selfie stick

Microadventures: Naktinis vasaros lietus ir nuogas rytas

Microadventures ar tai mikrokelionės, mikronuotykiai. Manau, kad jau girdėjot apie juos, turėjot girdėt. Ne???
Tuomet greit pažiūrit:


Jei nematot video, tai va, nuoroda, kur Alastair Humpreys jums papasakos apie microadventures.

Trumpai tariant, idėja tokia, kad net ir mažiausia kelionė, net ir aplinkoje, kurią pažįstat, gali būti nuotykis, jei į viską pažvelgiat iš naujo, su nuostaba ir užsimerkiat kasdienybei.
Taigi, praeitą savaitgalį mes kaip tik tokį nuotykį ir susikūrėm: išmynėm dviračiu išsimaudyt, įsimetę palapinę. Aišku pakeliui pagavom lietų, tą neprognozuotą, ir telkiny plaukiojom kartu su lašais. Ir kai nustojo lašnot pradėjom sukt ratus ieškot kur nutupdyt palapinę iki ir vėl pradėjo lyt. Rimtai lyt. Beskubėdami su palapinės statymu apsiginčyjom, sušlapom. Bet susėdę palapinėj persirengėm ir ėmėm klausytis lietaus. Džiaugiaus, kad paėmiau palapinės tentą, nes neplanavom, nes gi lyt tai neturėjo… Užkandom ir tas barbenimas ėmė migdyt. Jokių apsiaustų nuo lietaus neturėjom, tai prieš miegą dar teko visiškai nuogai bėgt į krūmus. Buvo šilta. Juokiaus ir dairiaus į užėjusią šlapią pilkumą, dar tik temo.

Palapinėj rodos buvo irgi šilta, bet atsigulus šlapia galva ir be kilimėlio net ir vasarinis miegmaišis nešildė, teko užsimest ilgas kelnes. Jo, kilimėlį tai pamiršom ant namų kilimo. Palapinę statėm greitom tai minkštos žolės irgi nespėjom rast. Paryčiais pastebėjau, kad ir palapinės dugnas be izoliacijos nuo drėgmės nesaugo.. ties keliais pilkos kelnės buvo dar labiau papilkėję. Bet kažkaip išsimiegojom.
Per miegus, naktį girdėjau kikenimus porelės, atėjusios per lietų išsimaudyt, o paryčiais dangum krykštaudamos sparnais praplakė gulbės su mažaisiais, o po to sekė butelių rinkėjų ritualas. Klausiaus vis, kad ir dviračio nenurinktų. Ritualas tęsėsi traktoriaus burzgesiu, kuris pirma praburzgė pro šalį (uf..), o vėliau atburzgė ir sustojo. Išgirdau šlepsėjimą mūsų link; pieva buvo gerai įmirkus.
Pažadinau Umut. Gulim, laukiam. Pasigirsta toks ale tapšnojimas į palapinę su ‘Guten Morgen’, juk nėra kaip belst. Mes atsakom, bet nejudam. Žinom, kad esam ale privačioj teritorijoj, viskas gi buvo nušienauta ir šiukšliadėžių pristatyta. Jis paklausia ar turim leidimus, Vokietijoj gi viskam reikia leidimų. Mes jų neturim, žinoma. Balsas liepia per pusvalandį susirinkt daiktus ir nueina. Telefonas rodo 7.30. Nuvažiavus traktoriui išlendam iš palapinės. Šviesu bet baisiai darganota. Basom šlepsiu ir aš per pievą, iki vandens. Koks šiltas! Šaukiu Umut maudytis ir parbėgu į palapinę. Nusimetam drabužius ir į vandenį! Tas lengvas jausmas nuogam vandeny.. toks lyg nuglostytas, nuramintas, bet ir pilnas energijos išlipi! Tada susipakuojam daiktus ir išminam, nes rodos tuoj ir vėl lyt pradės. Aš jau aišku išalkus, bet dar ne mirtinai ir sutinku dar šiek tiek pamint prieš pusryčius.

Pakeliui į Dresden ties Pillnitz dar miegančioj gatvėj pagaunu bandelių aromatą ir iš kart sustojam. Yra kruasanų, tai mums 4. Tada minam prie upės ir verdam kavą. Vis dar nevalgius susinervinu, kad Umut išrinko vietą po medžiu nors ir čia pat prie Saksonijos Karaliaus Augusto vasaros rezidencijos ir dar su suoleliu: drėgmė kodensuojasi ir varva nuo lapų, kai dangus tuo tarpu giedrijasi. Bet kava užputoja į viršų ir pagaliau, pagaliau pusryčiai. Stovim toliau nuo suolelio šlapioj pievoj, kad ne po medžiu ir čiaumojam kruasanus užgerdami kava. Kažkokie guminiai.. Po pirmų kąsnių, tiksliau po pirmo kruasano, įsiklausom į paukščių krykštavimus iš kitapus upės, kaip kokiam zoo toj kitoj pusėj, ten, kur rezervatas.

O va taip va atrodo Pillnitz:

Prasisklaidžius tiems veltiniams debesims saulės spinduliai susmaigo čia pat begaruojančią drėgmę. Ir mes toliau judam Dresden link prasilenkdami su besišypsančiais vieversiais: net keista matyt tiek besišypsančių vokiečių! Visą kelią svarstom, kas galėjo nutikt, kad jie taip šypso!
Diena tik išrieda mums įriedėjus į Dresden. O aš ir vėl laukiu savaitgalio, gal kitąkart nepamiršim nutraukt daugiau kadrų ir užfiksuot tą užmiegotą rytą su maudynėm, su nuotaikom;)
Pavyko tik labai trumpą video šįkart susukt.


Jei nematot nuorodos, štai kaip atrodė tas pakeliui į Dresden.


Ką manai?